Pečujte o sebe prevencí.

BRNO / OLOMOUC

BRNO / OLOMOUC

Společnost EUC Klinika Brno s.r.o.
(dříve G-Medica screening s.r.o.)

je provozovatelem dvou moderních nestátních zdravotnických zařízení v Brně a Olomouci, která poskytují preventivní
vyšetření prsu.

Obě specializovaná pracoviště mají osvědčení  Ministerstva zdravotnictví ČR o provádění mamologického screeningu. Mají výhodnou polohu v centrech měst Brna a Olomouce s velmi dobrým dopravním spojením.

Společnost G-Medica spol.s.r.o.

nabízí vyšetření hustoty kostní tkáně a zajišťuje denzitometrický screening, který je zaměřen pro klienty po 50. roce věku bez dalšího věkového omezení. Zajišťuje včasný záchyt snížené hustoty kostní tkáně, tedy rozvíjející se osteoporozu. Pomocí celotělového kostního denzitometru (výrobce Lunar) zjišťuje stupeň osteoporozy.

Pracoviště se nacházejí v Brně a Olomouci.

 facebook BRNO

DENZITOMETRICKÉ PRACOVIŠTĚ
Rooseveltova 6/8, Brno
1. patro
Tel.: 542 210 020
dexabrno@gmedica.cz
OLOMOUC

DENZITOMETRICKÉ PRACOVIŠTĚ
III. interní klinika FNOL
I. P. Pavlova 6, Olomouc
Tel.: 585 417 014, 585 443 385
dexaolomouc@gmedica.cz
mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS